Framtidsmotena

Hassela var med i ett "Framtids-projekt" under 2012-2013.  Projektet heter Hållbara servicelösningar i Dalarnas och Gävleborgs län. Av de 6 deltagande bygderna ligger 3 i Dalarna och 3 i Gävleborg/Hälsingland.
Gävleborg:Hassela, Nordanstigs Kommun Svågadalen/Ängebo, Hudiksvalls Kommun Loos, Ljusdals kommun

Dalarna:Stora Skedvi, Säters kommun Fors, Alvesta Kommun Sollerön, Mora Kommun
Urval av deltagande bygder och kommuner har gjorts av respektive länsbygderåd och länsstyrelse. De utvalda bygderna och kommunerna har tackat ja till deltagande.

Finansiärer av projektet är Tillväxtverket 50 % och länsstyrelserna i respektive län 25 % vardera. Kommunerna delfinansierar genom eget arbete i projektet. Finansieringen av projektledningen. Ekonomiskt stöd till genomförande av åtgärder kommer att sökas på annat vis. Projekttiden löper till 2013-06-30.


Presentation av projektets utförande. Projektägare är Stiftelsen Hantverk och Utbildning/Entreprenörsskolan i Leksand. Projektledare och processledare är Gorden Krmic, kunde inte delta i kvällens möte. Lasse Nygård är processledare tillsammans med Göran Forsén som för anteckningar på mötena och är mentor för butiker och mackar på landsbygden. Gustaf Plars är student på yrkeshögskolan och praktikant i projektet. Torbjörn Blomhage, ej närvarade, sköter utvärdering av projektet och redovisar till finansiärerna. Han kommer att söka kontakt med olika aktörer.

Urvalskriterier för bygder/kommuner.

  • Det ska finnas en konstruktiv lokal utvecklingsgrupp.
  • Deltagande kommuner ska aktivt och uttalat stödja landsbygdsutveckling.
  • Det ska finnas utvecklingsbar kommersiell och samhällselig service samt näringsliv.
  • Synergier ska sökas.
  • Vi jobbar enligt Leandermodellen vilket innebär Samverkan för att utveckla och stärka landsbygden s ekonomi genom ett underifrånperspektiv.

Hur kommer utvecklingsprocessen att fortgå? De kommer att bli minst 6 allmänna arbetsmöten/stormöten där det lokala utvecklingsarbetet från mellanliggande arbetsmöten presenteras. Det här är det första. Mellan dessa kommer det att hållas arbetsmöten i arbetsgrupper på respektive områden man beslutat att börja bearbeta. Vid det här arbetet finns processledarna från Entreprenörskolan och Ljusdals kommun som resurser.
Under projekttiden arbetar mentorn med den lokala servicen efter behov avseende dagligvaror och drivmedel.


Presentation av stegen i kompetensutvecklingen för att till sist uppnå målen.
Vad ska vi uppnå under projektet? Det gäller att använda energin på rätt saker, det vi har kotroll över. Vi ska arbeta med det som vi har kontroll över eller har möjlighet att påverka. Att skylla på riks eller internationella eller andra hinder leder enbart till slöseri av energin.
Problemlösning. Envar är duktig på att identifiera problem vilka tenderat att lägga sig på hög- Om vi i stället fokuserar på våra önskemål och förverkligar dessa, har vi använt vår energi effektivt och med automatiskt eliminerat våra problem.

Olika grupper har under möternas gång arbetat med olika frågor rörande Hassela och dess framtid.

Läs anteckningarna från alla möten här: 

○ 27 mars 2012

○ 26 april 2012

○ 12 juni 2012

○ 25 september 2012

○ 20 november 2012

○ 16 januari 2013

   19 februari 2013